Stichting PubArt

Beleidsplan 2022-2026

Fotoverslag activiteiten Open035

25 november 2023 Bibliotheek HIlversum

De stichting heeft als doel: het zichtbaar maken van kunst en kunstenaars.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten en activiteiten en het maken van publicaties.


Bestuursleden


Elganan Jelsma

Dik Doornbos

Diana Kostman.


De stichting is gevestigd in Hilversum.

Administratie


Rekeningnummer:

IBAN NL74 RABO 0311 1887 88

KvK nummer: 66425778

RSIN nummer: 856547724

De stichting hoeft geen BTW af te dragen

 Subsidiegevers oa.


Rabobank

Provincie Zuid Holland

Gemeente Amersfoort

Prins Bernhard Cultuurfonds

Lakeland Foundation

St Carel Nengermanfonds