PubArt
Kunst - Projecten - Publicaties - Producten

Kindertentoonstellingen

Wij ontwerpen en realiseren kindertentoonstellingen

Van 9 juli 2022 - verlengd t/m 8 januari 2023 in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten:

Kinder Doe Expo Onder Water

Fotoverslag Onder Water 1672
Fotoverslag van de Kinder Doe Expo Onder Water in het rampjaar
2022 fotoverslag kinderexpo OHW v2 mail.pdf (3.9MB)
Fotoverslag Onder Water 1672
Fotoverslag van de Kinder Doe Expo Onder Water in het rampjaar
2022 fotoverslag kinderexpo OHW v2 mail.pdf (3.9MB)

Nav het kinderboek Onder Water: Douwe en Dees komen boven water in de 17de eeuw, in de rampjaar. De Oude Hollandse Waterlinie.

Onder Water - ruiken aan de Zonnekoning

De Waanzinnige Boomhut

Fotoverslag De Waanzinnige Boomhut
fotoverslag van de Kinder doe expo De Waanzinnige Boomhut, naar aanleiding van de kinderboeken.
fotoverslag De Waanzinnige Boomhut 2018-2 mail.pdf (2.24MB)
Fotoverslag De Waanzinnige Boomhut
fotoverslag van de Kinder doe expo De Waanzinnige Boomhut, naar aanleiding van de kinderboeken.
fotoverslag De Waanzinnige Boomhut 2018-2 mail.pdf (2.24MB)

De Romeinse held Nurdius Maximus