PubArt

Kunst - Projecten - Publicaties - Producten

Stichting PubArt

De stichting heeft als doel: het zichtbaar maken van kunst en kunstenaars.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten en activiteiten en het maken van publicaties.

De stichting is gevestigd in Hilversum.

Bestuursleden: Elganan Jelsma, Dik Doornbos, Diana Kostman


Rekeningnummer: 

IBAN NL74 RABO 0311 1887 88

Kamer van Koophandel nummer: 66425778

RSIN nummer: 856547724 

De stichting hoeft geen BTW af te dragen.

Wilt u donateur worden? 

Dat kan door minimaal 30 euro per jaar over te maken op rekeningnummer: IBAN NL74 RABO 0311 1887 88, t.n.v. Stichting PubArt te Hilversum


Beleidsplan 2018-2020
Beleidsplan PubArt 2018-2020
Beleidsplan PubArt 2018-2020
Beleidsplan 2018 2020-3.pdf (7.19MB)
Beleidsplan PubArt 2018-2020
Beleidsplan PubArt 2018-2020
Beleidsplan 2018 2020-3.pdf (7.19MB)


Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017.pdf (12.92MB)
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017.pdf (12.92MB)
Jaarrekening 2017 PubArt
Jaarrekening 2017 PubArt
jaarrekening PubArt 2017.pdf (17.12KB)
Jaarrekening 2017 PubArt
Jaarrekening 2017 PubArt
jaarrekening PubArt 2017.pdf (17.12KB)


Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016 v2.pdf (7.46MB)
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016 v2.pdf (7.46MB)